Poolšaví a.s.

Společnost Poolšaví a.s. se zabývá převážně zemědělskou výrobou. V současné době hospodaří na 2550 ha zemědělské půdy, z toho na výměře cca 1000 ha v režimu ekologického zemědělství a to v katastrech Prakšice, Pašovice, Havřice, Drslavice, Hradčovice, Lhotka, Veletiny, Kunovice a Ostrožská Nová Ves.