Živočišná výroba

- výkrm hovězího dobytka.
- výroba a prodej selat  
- výroba a prodej jatečných prasat
- prodej vyřazených prasnic