Zemědělská výroba

Hlavními pěstovanými plodinami jsou pšenice, ječmen, řepka, kukuřice a ostropestřec, nosnými plodinami bioprodukce jsou travní porosty, vojtěška, jetel,  tritikale, pšenice a pšenice špalda.